WSKAZANIA

Do przeszczepów wątroby w wieku niemowlęcym i dziecięcym kwalifikowani są przede wszystkim chorzy ze schyłkową niewydolnością tego narządu po nieskutecznym leczeniu n.d.ż. lub gdy leczenie to było niemożliwe wskutek niedrożności dróg wewnątrzwątrobowych. Rzadziej są to dzieci z marskością wątroby powstałą na podłożu metabolicznym, zwłaszcza przy niedoborze a-l-antytrypsyny, wyjątkowo – z nowotworami wątroby. Za schyłkową niewydolność wątroby uważa się stan, w którym czynność metaboliczna i wydalnicza wątroby ulega ciężkim zaburzeniom. Wyrażają się one m.in. obniżeniem wskaźnika protrombiny poniżej 60% z jednoczesnym wzrostem stężeń w surowicy krwi: bilirubiny – powyżej 376 [i.mol/1 (22mg%) i kwasów żółciowych – powyżej 120 [?mol/l (6).

Z drugiej strony takie choroby, jak zakrzepica żyły wrotnej oraz istotne anomalie żył głównych mogą sprawić, że przeszczep wątroby staje się zabiegiem nadzwyczaj ryzykownym lub wręcz niewykonalnym. Jego niecelowość uzasadniają ciężkie, przewlekłe choroby innych narządów, zwłaszcza serca i choroby nowotworowe z istniejącymi przerzutami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

RURKA GREENA-GORDONA

RURKA GREENA-GORDONA. Do zabiegów na lewym płucu z koniecznością wentylacji tylko prawego płuca można stosować rurkę Greena-Gordona38. Jest to rurka z dwoma mankietami uszczelniającymi. Dolne cztery centymetry rurki są wygięte...