Wśród chorych

Wśród chorych, którzy kwalifikują się do operacji łącznie z pobytem w szpitalu z porodu stanu ogólnego, znajdują się: 1. Upośledzeni umysłowo i inni trudni do współpracy w fotelu dentystycznym przy nalgezji miejscowej87.

-2. Chorzy na serce, wymagający starannego prowadzenia w okresie anestezji i nie- :iedy osłony antybiotyków. Należy podać im przynajmniej 30°/o tlenu. 3. Przypadki przewlekłych niewydolności oddechowych, szczególnie ze znacznymi za- turzeniami stosunku wentylacji do perfuzji.

-4. Chorzy ze skazami krwotocznymi, np. hemofilia, choroba Christmas, z małopłytko- vością lub z wywiadem obciążonym krwotokami po usunięciu zębów. Przed operacją ależy zbadać krew w kierunku zaburzeń krzepnięcia i w razie potrzeby podjąć odpowiednie postępowanie.

Chorzy na hemofilię. Szczegóły postępowania p. str. 431. W czasie anestezji konieczna est szczególna delikatność dla uniknięcia urazu. Należy użyć rurki wprowadzanej przez ista, nie przez nos, i zaniechać posługiwania się tamponami. Podczas operacji należy tarannie tamować krwawienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Terapię lekami P-adrenolitycznymi łączy się z

Ostatnio wprowadza się również do leczenia przewlekłej niewydolności krążenia leki blokujące receptory P i a, które, jak np. celiprolol lub labetalol, rozszerzają naczynia, nie wpływają bezpośrednio depresyjnie na czynność skurczową...