Wyniki prowadzonych na całym świecie

Znajduje on szerokie zastosowanie w leczeniu niestabilnej i stabilnej choroby niedokrwiennej serca, w profilaktyce powikłań zawałowych, zwłaszcza w prewencji wystąpienia powtórnego zawału i nagłego zgonu sercowego.

Wyniki prowadzonych na całym świecie, na szeroką skalę, badań wielo- ośrodkowych są zachęcające. Wykazały, że podawanie kwasu acetylosalicylowego wyraźnie zmniejsza śmiertelność i zagrożenie wystąpienia ponownego zawału. Chroni także chorych po zabiegach rewaskularyzacji naczyń wieńcowych przed niedrożnością pomostów żylnych. Nie udowodniono natomiast (badania wieloośrodkowe: United States Physicians’ Health Study British Doctors’ Trial), aby stosowany w prewencji pierwotnej choroby niedokrwiennej serca miał istotny wpływ na zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu krążenia. Stosowanie go w tym celu może być tylko uzasadnione u osób (zwłaszcza mężczyzn), u których istnieją czynniki zagrożenia wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca lub udaru mózgowego. Celowe jest podawanie go chorym z migotaniem przedsionków jako ochrony przed powikłaniami zatorowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zastoinowa niewydolność krążenia

Zastoinowa niewydolność krążenia poddaje się zawsze w większym lub mniejszym stopniu leczeniu lekami moczopędnymi (p. Część I, rozdz. 2).Glikozydy nasercowe (p. Część I, rozdz. 1) nie straciły swego znaczenia w...