ZALECANE METODY

ZALECANE METODY. Premedykacja: 0,15 mg atropiny. Założenie dożylnego wlewu kroplowego przed wprowadzeniem do anestezji. Intubacja przed uśpieniem dziecka. Środki anestetyczne: podtlenek azotu z tlenem, w razie konieczności środek zwiotczający z dodatkiem minimalnej ilości halotanu.

Rozszczep podniebienia i zajęcza warga u noworodka67. Operacja rozszczepu podniebienia jest zwykle wykonywana w dwu etapach, podczas gdy zajęczą wargę można zoperować w czasie jednej z tych operacji lub niezależnie. Wielu chirurgów woli operować zajęczą wargę w wieku 10-16 tygodni, a podniebienie w wieku 1 roku. Dziecko powinno być w dobrym stanie i w pełnym zdrowiu.

Atropina jest wystarczająca w premedykacji, lecz powyżej 2 roku życia można użyć środków uspokajających. Anestezja dotchawicza z użyciem specjalnej rurki Magilla do rozszczepu podniebienia lub jednej z jej modyfikacji. Jest ona zbudowana z gumy w odcinku dyst.alnym, a spiralnej sprężyny pokrytej cienką warstwą gumy w odcinku proksymalnym, gdzie znajduje się również małe boczne doprowadzenie gazów. Można jej używać jako systemu T Ayre’a przez umocowanie w odcinku proksymalnym rurki gumowej z workiem oddechowym lub bez. Rurkę Magilla usztywnia się w czasie intubacji przez metalowy prowadnik. Można używać także rurek z tworzywa typu Portex. Należy intubować przez usta, unikając zagięcia rurki przez rozwieracz. Należy dokładnie unieruchomić ręce dziecka. Anestezję rozpoczyna się dowolną metodą. Wprowadzenie rurki dotchawiczej może być utrudnione przez przesuniętą do przodu kość przysieczną (os incisivum), zasłaniającą widok. Aby zabezpieczyć łyżkę laryngoskopu przed zagłębieniem w rozszczep, można użyć zwitka gazy, przylepca lub szpatułki. Pożyteczny jest rozwieracz Dotta, gdyż umożliwia wprowadzenie rurki przez podłużne wycięcie w jego łopatce. Potrzebna jest płytka anestezja. Po usunięciu rurki i dokładnej toalecie jamy ustno- -gardłowej można zapewnić drożność dróg oddechowych przez nałożenie szwu na język.Guzy twarzy i szyi. Torbiele wodniakowe i inne guzy występujące w tych okolicach mogą utrudniać intubację dotchawiczą68.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Monitorowanie

Innym zupełnie podejściem do anestezji w chirurgii serca jest stosowanie dużych dawek morfiny, 1 mg/kg masy ciała, dożylnie wraz ze środkiem zwiotczającym mięśniei wentylacją przerywanym ciśnieniem dodatnim122. Badania wskazują, że...