Zastawki bezzwrotne

o objętości 500 ml, zakończony otworem. Umożliwia to prowadzenie wentylacji kontrolowanej. Przy zachowanym oddechu, własnym dopływ świeżych gazów powinien przekraczać przynajmniej dwukrotnie12 wentylację minutową dla uniknięcia oddychania zwrotnego. Przy wentylacji kontrolowanej dopływ mieszaniny gazów winien wynosić tylko 200 ml/kg masy ciała, przy minimum 3 l/min. Zapewnia to utrzymanie PaC02 na poziomie 30 mm Hg (4,0 kPa). Oddychanie zwrotne jest wykluczone, jeśli dopływ świeżych gazów nie spada poniżej dwukrotnej wentylacji minutowej13. Podczas anestezji noworodków zalecany jest przepływ 3 l/min11.

Zastawki bezzwrotne. Są one również rozpowszechnione. Najprostszą odmianą jest. plastykowa lub metalowa rurka, zawierająca dwie zastawki jednokierunkowe i przymocowana do małego worka oddechowego. Patrz także str. 98.

Metoda z użyciem pochłaniacza. Układ ,,tam i z powrotem” nadaje się do anestezji dzieci15. Układ okrężny stawia zbyt duży opór przy zachowanym oddechu własnym i nie jest polecany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proces wchłaniania w jelicie

Proces wchłaniania w jelicie cienkim polega na przechodzeniu substancji odżywczych ze światła jelita do krwi lub chłonlci. Część substancji wchłaniana jest na drodze transportu biernego przez: filtrację, dyfuzję, osmozę. Do...