ZESPÓŁ PIERRE ROBINA

-4. ZESPÓŁ PIERRE ROBINA80. Mała żuchwa (micrognathia), przesunięcie języka do tyłu, hipoplastyczna żuchwa z zapadaniem się języka oraz mała nagłośnia. Może współistnieć rozszczep podniebienia. Powoduje to niedrożność dróg oddechowych, która ma tendencję do ustępowania po 2 roku życia. Może zajść konieczność przyszycia języka do grzebienia żuchwy dla ułatwienia oddychania. Przypadki takie mogą powodować duże trudności przy intubacji. Dziecko należy pielęgnować w pozycji na brzuchu zarówno przed, jak i po operacji.

-5. ZMIĘKNIENIE KRTANI. Jest ono spowodowane przez niepełny rozwój chrząstek krtaniowych. Niedrożność oddechowa jest wynikiem zapadania się przy wdechu miękkich tkanek. Ulega zwykle poprawie po 18 miesiącach życia.

-6. ZESPÓŁ TREACHERA-COLLINSA (zespół pierwszego łuku skrzelowego)81. Występuje rzadko. Cofnięta bródka i rozwarty kąt żuchwy powodują trudności w utrzymaniu drożności dróg oddechowych i we wprowadzaniu rurki dotchawiczej. Inne cechy kliniczne'- to wadliwa budowa uszu, oczu i szczęki górnej. Może wystąpić także rozszczep podniebienia. Zespół pojawia się często jako choroba rodzinna. Wentylacja przez ścianę tchawicy igłą nr 16 może być pomocna, gdy niemożliwa jest intubacja dotcha- wicza82.

Częste przyczyny świstu oddechowego u dzieci (wg częstości występowania): zapalenie krtani, laryngotracheobronchitis, stridor congenitus, ostre zapalenie nagłośni oraz kurczowe zapalenie krtani.

(Patrz także: Davenport H. T., Pediatrie Anaesthesia, II wyd., 1975, London, Heine- mann Bush G. H. w General Anaesthesia, red. Gray T. C. i Nunn J. F., III wyd. 1971, t. 2, rozdz. 31, London, Butterworths Symposium on Pediatrie Anesthesiology, Anesthesiology, 1975, 43, sierpień Modern Trends in Anaesthesia, red. Gray T. C. i Rees G. J., 1977, London: Butterworths Inkster J. S. w Recent Advances in Anaesthesia and Analgesia-12, red. Hewer C. Langton i Atkinson R. S., 1976, Edinburgh and London: Churchill-Livingstone).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pojedyncze szwy

Leczenie. Leczenie zależy od nasilenia objawów chorobowych i postaci morfologicznej niedrożności dwunastnicy spowodowanej trzustką pierścieniowatą. Po założeniu zgłębnika do żołądka wyrównuje się wlewami dożylnymi niedobory wodno- -elektrołitowe i skład morfologiczny...