W celu prewencji wtórnej u chorych po przebytym udarze mózgu stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest uzasadnione wówczas, gdy etiologia udaru nie była zatorowa (wtedy wskazane jest leczenie przeciwkrzepliwe). Badania wieloośrodkowe wskazują także na celowość podawania go u chorych z przemijającymi epizodami niedokrwienia mózgu (transient ischemic attack).

Kwas acetylosalicylowy może potęgować przeciwzakrzepowe działanie pochodnych kumaryny, hipoglikemiczne działanie pochodnych sulfonylomocznika, przeciwbólowe działanie kodeiny, przeciwdrgawkowe działanie fenytoiny, działanie pochodnych fenotiazyny i kortykosteroidów. Podawany z sulfonamidami skraca okres ich działania. W czasie jego stosowania nie powinno używać się alkoholu (zwiększa to możliwość podrażnienia przewodu pokarmowego i wystąpienia krwawień).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZNIECZULENIE MIEJSCOWE

U chorych z obfitą wydzieliną drenaż ułożeniowy pomaga oczyścić drzewo oskrzelowe przed bronchografią. Bronchogramy są wtedy lepsze, a samo badanie bezpieczniejsze.ZNIECZULENIE MIEJSCOWE jest zadowalające u dorosłych i u współpracujących dzieci....