Tagi

Wino musujące słodkie siłownie zewnętrzne https://potreningu.pl/articles/846/czy-kawa-wyplukuje-magnez-z-organizmu wyprawy rowerowe

Najnowsze komentarze

  Dentysta NFZ w Pyrzycach to wspaniały specjalista

  Dentysta NFZ w Pyrzycach działa od lat. Wypracował sobie stałą bazę pacjentów, działa solidnie, rzetelnie i pomaga wielu osobom. Jego praca ma wartość i jest cenna. Na pewno warto z takim dentystą dobrze współpracować. Jego praca ma wartość. Dzisiaj niejeden dentysta posiada szerokie grono pacjentów zadowolonych z jego usług. Na pewno warto w Pyrzycach dobrze działać, leczyć zęby. Za część leczenia płaci NFZ, część finansują pacjenci. Czytaj dalej

  CHOROBY JELIT

  Choroby jelit u dzieci obejmują dużą grupę stanów patologicznych wymagają cych diagnozowania oraz leczenia zarówno przez pediatrów, jak i przez chirurgów Jedne z nich stanowią często wskazanie do przeprowadzenia operacji w trybie nagłym i dają objaw tzw. ostrego brzucha, inne wymagają leczenia operacyjnego, po krótszym lub dłuższym okresie obserwacji, oraz leczenia zachowawczego, a są i takie, które w ogóle nie wymagają zabiegów chirurgicznych lub tylko w ograniczonej grupie przypadków.

  Czytaj dalej

  Ból gardła

  -2. Ból gardła. Jest wywołany tamponowaniem, połączonym zwykle z mechanicznym uszkodzeniem błony śluzowej podniebienia i ci.eśni gardła.

  -3. Sukcynylocholina. Jej użycie dla ułatwienia intubacji powoduje bardzo przykre lóle mięśni w, okresie pooperacyjnym, gdyż chorzy szybko zaczynają chodzić (zespół ,całe ciało bolące i połamane”). Można tego uniknąć, używając innych środków ułat- viających intubację, np.: 1) wstrzyknięcie 20 mg gallaminy na 3 min przed sukcynylo- :holiną 2) głęboka anestezja halotanem 3) ślepa intubacja z użyciem dwutlenku węgla v celu wywołania hiperwentylacji 4) zastosowanie niedepołaryzujących środków zwiot- zających do intubacji. Wszystkie te metody mają swe wady, przeto wielu anestezjo- ogów woli użyć sukcynyłocholiny dla szybkiej i gładkiej intubacji w płytkiej anestezji.

  Czytaj dalej

  W celu prewencji wtórnej u chorych po przebytym udarze mózgu stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest uzasadnione wówczas, gdy etiologia udaru nie była zatorowa (wtedy wskazane jest leczenie przeciwkrzepliwe). Badania wieloośrodkowe wskazują także na celowość podawania go u chorych z przemijającymi epizodami niedokrwienia mózgu (transient ischemic attack).

  Kwas acetylosalicylowy może potęgować przeciwzakrzepowe działanie pochodnych kumaryny, hipoglikemiczne działanie pochodnych sulfonylomocznika, przeciwbólowe działanie kodeiny, przeciwdrgawkowe działanie fenytoiny, działanie pochodnych fenotiazyny i kortykosteroidów. Podawany z sulfonamidami skraca okres ich działania. W czasie jego stosowania nie powinno używać się alkoholu (zwiększa to możliwość podrażnienia przewodu pokarmowego i wystąpienia krwawień).

  Czytaj dalej

  ZNIECZULENIE MIEJSCOWE

  U chorych z obfitą wydzieliną drenaż ułożeniowy pomaga oczyścić drzewo oskrzelowe przed bronchografią. Bronchogramy są wtedy lepsze, a samo badanie bezpieczniejsze.

  ZNIECZULENIE MIEJSCOWE jest zadowalające u dorosłych i u współpracujących dzieci. Nie musi_ono być głębokie. Można podać do ssania pastylkę z ametokainą lub lignokainą, a potem spryskać krtań roztworem środka znieczulającego. Zwykle nie ma potrzeby znieczulania tchawicy ani błony śluzowej oskrzeli. Środek cieniujący podaje się przez cewnik wprov/adzony przez nos lub nad tylną częścią języka, albo wstrzykuje bezpośrednio przez błonę pierścienno-tarczową.

  Czytaj dalej

  Zabieg

  Zabieg z reguły powinien być wykonany w znieczuleniu ogólnym, wyjątki są nieliczne, np. nie poddające się leczeniu współistniejące z w.p.z.o. zapalenie oskrzeli i płuc. Spośród wielu cięć powłok duże zalety ma cięcie pośrodkowe poniżej wyrostka

  mieczykowatego (ryc. 10-15). Przebiega ono w strefie ubogonaczyniowej i nie powoduje blizn w mięśniach. Można je łatwo przedłużyć w przypadku omyłki diagnostycznej i konieczności szerszego dostępu do innych narządów jamy brzusznej. Po otwarciu jamy brzusznej i pociągnięciu za krzywiznę większą żołądka wyłania się przerośnięty odźwiernik. Należy go ocenić zwracając uwagę na konsystencję, grubość

  Czytaj dalej

  Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego

  Badania ostatnich lat sugerują, że niewielkie dawki kwasu acetylosalicylowego (75 mg/24 h) wystarczają do zahamowania syntezy tromboksanu A2, nie upośledzają natomiast wytwarzania prostacykliny w ścianie naczyń.

  Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z żołądka zależy od pH treści żołądkowej, a jego sole wchłaniają się także z jelit. Częściowo wiąże się z białkami osocza i szybko przenika do tkanek. Jest metabolizowany, a jego metabolity wydalane są z moczem.

  Czytaj dalej

  Szczególne ryzyko pooperacyjne to:

  -1. Niedodma – z powodu niedostatecznego kaszlu i zaburzeń mechaniki klatki piersiowej w wyniku zmniejszonej siły mięśniowej. 2. Nadmierne wydzielanie śluzu spowodowane prostygminą lub pirydostygminą daje się zmniejszyć atropiną.

  -3. Odma jako powikłanie zabiegu operacyjnego. 4. Przełom cholinergiczny. (Patrz także: Mansfield R. i Jenkins R., Praclical Anaesthesia lor Lung Surgery, 1967. I.ondon: Bailliere, Tindall and Cassell).

  Czytaj dalej

  Stwierdzenie niedrożności

  Mają one na celu zapobiegać zapaleniom dróg żółciowych wskutek zarzucania 'treści jelitowej do wątroby, a także umożliwiać kontrolę odpływu żółci. Wyniki badań porównawczych (25, 29) nie wykazują jednak ich istotnej przewagi nad oryginalną metodą Kasai I, a tzw. wstępujące zapalenie dróg żółciowych jest nadal jednym z najczęstszych i groźnych powikłań pooperacyjnych (40). Aby mu zapobiec, niektórzy zalecają zakładanie lub wytwarzanie zastawek na ramieniu pętli „Y” połączonym z wątrobą. Proponowane jest wgłabianie krótkiego odcin- Jta jelita pełnej grubości lub samej warstwy śluzowej po okrężnym wycięciu

  Czytaj dalej

  Spośród antagonistów witaminy K

  Spośród antagonistów witaminy K najbardziej toksyczny okazał się dikumarol. Dlatego też, mimo że był on pierwszym wprowadzonym do lecznictwa doustnym lekiem przeciwkrzepliwym, stosowany jest obecnie coraz rzadziej. Najczęściej stosowane są acenokumarol (Syncumar), warfaryna i fenprokumon (Marcumar). Są one bowiem najmniej toksyczne i najbardziej zmniejszają stężenie protrombiny.

  Czytaj dalej

  Przeciwwskazaniami do jego stosowania jest

  Przeciwwskazaniami do jego stosowania jest czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, uczulenie na salicylany, skazy krwotoczne. W dawkach hamujących agregację płytek krwi jest dobrze tolerowany przez chorego. Objawy niepożądanego działania dotyczą głównie przewodu pokarmowego. Częstość ich występowania zależy od wielkości dawki i formy preparatu. Najlepiej tolerowane są preparaty uwalniające lek w jelitach (enteric

  Czytaj dalej

  Poza niebezpieczeństwem wywołania krwawień

  Poza niebezpieczeństwem wywołania krwawień, objawy jej działania niepożądanego występują rzadko. Są nimi: podwyższenie temperatury ciała, odczyny alergiczne (pokrzywka, świąd skóry, nieżyty nosa, zapalenie spojówek, wstrząs anafilaktyczny), biegunka. Trombocytopenia, która może wystąpić w czasie leczenia heparyną, jest zwykle bezobjawowa i mija bez dodatkowego leczenia.

  Czytaj dalej