Ból gardła

-2. Ból gardła. Jest wywołany tamponowaniem, połączonym zwykle z mechanicznym uszkodzeniem błony śluzowej podniebienia i ci.eśni gardła.

-3. Sukcynylocholina. Jej użycie dla ułatwienia intubacji powoduje bardzo przykre lóle mięśni w, okresie pooperacyjnym, gdyż chorzy szybko zaczynają chodzić (zespół ,całe ciało bolące i połamane”). Można tego uniknąć, używając innych środków ułat- viających intubację, np.: 1) wstrzyknięcie 20 mg gallaminy na 3 min przed sukcynylo- :holiną 2) głęboka anestezja halotanem 3) ślepa intubacja z użyciem dwutlenku węgla v celu wywołania hiperwentylacji 4) zastosowanie niedepołaryzujących środków zwiot- zających do intubacji. Wszystkie te metody mają swe wady, przeto wielu anestezjo- ogów woli użyć sukcynyłocholiny dla szybkiej i gładkiej intubacji w płytkiej anestezji.

-4. Zaburzenia rytmu serca pochodzenia komorowego, opisywane jako wynik mani- julacji chirurgicznych w czasie ekstrakcji^. Są one jednak przejściowe i nie mają większego znaczenia pod warunkiem nieskazitelnej techniki znieczulenia. Dla ich wy- irycia pożyteczne może być użycie monitora tętna. Częstość występowania tych zabu- zeń zmniejsza premedykacja za pomocą beta-blolcerów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W celu prewencji wtórnej u chorych po przebytym udarze mózgu stosowanie kwasu acetylosalicylowego jest uzasadnione wówczas, gdy etiologia udaru nie była zatorowa (wtedy wskazane jest leczenie przeciwkrzepliwe). Badania wieloośrodkowe wskazują...