CHOROBY JELIT

Choroby jelit u dzieci obejmują dużą grupę stanów patologicznych wymagają cych diagnozowania oraz leczenia zarówno przez pediatrów, jak i przez chirurgów Jedne z nich stanowią często wskazanie do przeprowadzenia operacji w trybie nagłym i dają objaw tzw. ostrego brzucha, inne wymagają leczenia operacyjnego, po krótszym lub dłuższym okresie obserwacji, oraz leczenia zachowawczego, a są i takie, które w ogóle nie wymagają zabiegów chirurgicznych lub tylko w ograniczonej grupie przypadków.

Przez pojęcie tzw. ostrego brzucha rozumie się wiele stanów patologicznych toczących się w tej okolicy, które stanowią wskazanie do niezwłocznego wykonania operacji brzusznej, gdyż stwarzają zagrożenie zdrowia i życia. Do nich należą wady rozwojowe układu trawiennego, ostre niedrożności nabyte, stany zapalne, perforacje i krwotoki. Objawy im towarzyszące są różnorodne i zależą nie tylko od przyczyny, lecz również od wieku dziecka.

Choroby jelit można ująć w trzech zasadniczych działach wzajemnie się zazębiających. Są to: zaburzenia rozwojowe, stany zapalne i obrażenia.

Wady jelit wspólnie z wadami innych narządów stanowią dział chirurgii dziecięcej swoisty dla tej specjalności. Większość z nich jest charakterystyczna tylko dla wieku dziecięcego i nigdy nie zajmują się nimi chirurdzy leczący wyłącznie osoby dorosłe. W związku z tym wady rozwojowe wymagały i nadal wymagają opracowania metod rozpoznawania i leczenia przez chirurgów zajmujących się leczeniem dzieci przy pomocy innych specjalistów. Cechą charakterystyczną wad jest ich duża różnorodność i indywidualna zmienność postaci i przebiegu. Wady jelit występujące u dzieci zazwyczaj powstają w wyniku zaburzeń rozwojowych, do których najczęściej dochodzi we wczesnych okresach życia zarodka i płodu. Zrozumienie mechanizmów ich powstawania wymaga więc znajomości podstaw embriogenezy ccwy żołądkowo- -jelitowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ból gardła

-2. Ból gardła. Jest wywołany tamponowaniem, połączonym zwykle z mechanicznym uszkodzeniem błony śluzowej podniebienia i ci.eśni gardła.-3. Sukcynylocholina. Jej użycie dla ułatwienia intubacji powoduje bardzo przykre lóle mięśni w, okresie...