Proponowane metody:

-1. Tiopental-skolina-podtlenek azotu-tlen. Potrzebne są powtarzane dawki skoliny. 2. Tiopental znieczulenie wziewne podtlenek azotu-tlen-trójchloroetylen lub podtlenek azotu-tlen-halotan, uzupełnione małymi dawkami gallaminy w razie potrzeby.

-3. Tlen-halotan Badanie to można wykonać także w znieczuleniu powierzchniowym, (p. str. 249). Giętki iibioskop można zwykle zastosować po podaniu dożylnie diazepamu lub’w neu- role.ptanalgezji połączonej ze znieczuleniem powierzchniowym. Przyrząd można wprowadzić aż do dwunastnicy, można także wykonać badania rentgenowskie, takie jak choledochopankreatografię.

EZOFAGEKTOMIA. Stan ogólny chorego jest zwykle zły z powodu niedożywienia. Stąd bardzo ważna jest ocena przedoperacyjna oraz korekcja niedoborów elektrolitowych i wyniszczenia. Operacja może być długa i zwykle konieczne jest przetoczenie krwi. Poza klatką piersiową może także dojść do otwarcia jamy brzusznej.

TYMEKTOMIA. Sauerbruch (w r. 1912-1913), Blalock90 i Keynes91 byli pionierami usuwania grasicy z powodu myasthenia gravis. Carl Weigert w r. 1845 zauważył związek pomiędzy powiększeniem grasicy i miastenią. Operacja z powodu miastenii obejmuje podłużne przecięcie mostka. Może przy tym dojść do otwarcia jednej lub obu jam opłucnowych.

Chorych trzeba starannie ocenić przed operacją, -ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia siły mięśniowej i skuteczności leczenia prostygminą. Patrz str. 433 co do szczegółów postępowania przedoperacyjnego i samej analgezji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POWIKŁANIA

POWIKŁANIA. Do najgroźniejszych powikłań pooperacyjnych należy wstępujące zapalenie dróg żółciowych spowodowane brakiem mechanizmu zastawkowego na drodze odpływu żółci, jaki stanowiły brodawka większa dwunastnicy (Vatera) i zwieracz bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego). Objawy...