BARBITURANY:

Pentobarbital (Nembutal) – dobrze tolerowany przez dzieci. Dawka doustna 6 mg/ /leg, maksymalna 200 mg. Podobną dawkę ma Seconal. Oba leki mogą powodować nie pokój przedoperacyjny. Per rectum – 60 mg/l rok życia, dawka maksymalna 400 mg. Podawać 3 godz. przed operacją.

TIOPENTAL PER RECTUM – lg tiopentalu rozpuścić w 50 ml wody destylowanej (roztwór 2®/o) dawka 2 ml/kg. Istnieją także gotowe preparaty w postaci emulsji i czopków po 125 mg, 250 mg, 500 mg i 750 mg. Jest to niezawodna metoda głębokiej pre- medykacji. Wymaga dobrej opieki pielęgniarskiej.

WODZIAN CHLORALU – przy podawaniu doustnym jest bezpiecznym i skutecznym środkiem uspokajającym. Dawka 40 mg/kg. TRICLOFOS3 (fosforan trójchloroetylowy) – jest szybko metabolizowany do trójchlo- roetanolu. Dawka doustna 70 mg/kg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

METODY ANESTEZJI

METODY ANESTEZJI nie różnią się zasadniczo od anestezji do operacji serca bez krążenia pozaustrojowego. Anestezja z użyciem tiopentalu, podtlenku azotu, tlenu i środka zwiotczającego daje dobre wyniki. Poleca się mieszaninę...