Kliniczny stan dziecka

tej mogą towarzyszyć inne anomalie układu trawiennego, np. trzustka pierścienio- wata, niedrożność odbytu, lub wady ogólnoustrojowe, np. zespół Downa.

Objawy i rozpoznanie. Kliniczny stan dziecka z przegrodą poprzeczną nie różni się od stanu chorego z inną postacią zarośnięcia lub zwężenia dwunastnicy. Pierwsze objawy mogą wystąpić w różnym czasie, zazwyczaj w kilka do kilkunastu godzin po urodzeniu. U dzieci z dużym otworem w przegrodzie pojawiają się później, niekiedy w wieku kilku lat. Pierwszym objawem są wymioty. Zawierają one treść żołądkową lub żołądkową zmieszaną z żółcią. Obecność w wymiotach żółci świadczy o przeszkodzie położonej poniżej brodawki dwunastniczej większej. Obserwuje się wzdęcie nadbrzusza i zapadnięcie pozostałych okolic brzucha. Wzdęcie jest tym większe, im węższy jest otwór w przegrodzie i im dłużej trwa okres obserwacji. W niektórych przypadkach uwidacznia się przez powłoki fala perystaltyczna żołądka, podobnie jak we wrodzonym przerostowym zwężeniu odźwiernika. Noworodki te zazwyczaj oddają niewielką ilość zagęszczonej smółki. Jeżeli przegroda znajduje się poniżej brodawki dwunastniczej większej i powoduje całkowitą niedrożność, to smółka jest szarozielonkawa, zbita i w niewielkiej ilości. U dzieci z niedrożnością leżącą powyżej brodawki, ilość smółki jest znacznie większa i ma ona smolistą barwę i konsystencję miodu. Podobnie wygląda smółka u noworodków z częściową niedrożnością dwunastnicy. Ilość smółki, a w późniejszym okresie stolca, jest tym większa, im większy jest otwór w przegrodzie. Cennym badaniem potwierdzającym rozpoznanie niedrożności dwunastnicy lub jej zwężenie jest badanie rtg jamy brzusz-nej w pozycji pionowej przednio-tylnej. Wykazuje ono dwie banie powietrza z poziomem płynu, z których lewa, odpowiadająca żołądkowi, jest większa i leży wyżej, prawa zaś dotyczy dwunastnicy (ryc. 10-17). Niewielkie ilości gazów w dalszych pętlach jelita świadczą o niedrożności częściowej.

Ryc. 10-17. Zdjęcie rtg jamy brzusznej noworodka z niedrożnością dwunastnicy (Zakład Rentgenodiagnostyki Pediatrycznej AM w Lublinie, prof. Ii. Pielroń).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Układ krążenia

Niekiedy u noworodków w dzasie wdechu powstaje w żołądku ujemne ciśnienie, co powoduje wessanie powietrza. Jeżeli powoduje to wzdęcie lub utrudnia oddychanie, należy posłużyć się cewnikiem jako sondą żołądkową.Układ krążenia....