GÓRNA LOBEKTOMIA

GÓRNA LOBEKTOMIA. Nie jest łatwo zablokować wylot górnego płata, pozostawiając drożność oskrzeli do dolnych płatów. Próby wprowadzenia specjalnego sprzętu często kończą się niepowodzeniem. Górna lobektomia z powodu gruźlicy wiąże się z obecnością obfitej wydzieliny od czasu stosowania chemioterapii.

GÓRNA LOBEKTOMIA Z RESEKCJĄ CZĘŚCI OSKRZELA GŁÓWNEGO (sleeve resection). Czasem wykonuje się resekcję górnego płata z powodu raka wraz z częścią oskrzela głównego. Oznacza to, że oskrzele główne będzie przez pewien czas otwarte i duży przeciek powietrza może uniemożliwić rozprężenie płuc. Można tę trudność pokonać, stosując anestezję dooskrzelową do płuca zdrowego.

RESEKCJA TCHAWICY może stanowić problem, jeśli wykonuje się ją z powodu zwężenia tchawicy, choć przedoperacyjne rozszerzenie miejsca zwężenia może umożliwić wprowadzenie rurki dotchawiczej i wypełnienie mankietu uszczelniającego poniżej miejsca operowanego. Większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia trudności u dzieci stosowano wentylację za pomocą zmodyfikowanego inżektora Sandersa67.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

BRONCHOSKOPIA61:

HISTORIA. Cylindryczną metalową rurkę do badania jam ciała, oświetloną światłem świecy, wynalazł w r. 1807 Bozzini (1773-1809)62. W r. 1895 Gustav Killian (1860- -1921) z Freiburga zastosował laryngoskop, by zajrzeć...