Wszczepienie wątroby

-3. Wszczepienie wątroby. Ten etap zabiegu rozpoczyna się od wykonania czterech, zespoleń naczyniowych. W kolejności zespala się nad- i podwątrobowe odcinki żyły głównej dolnej, następnie żyłę wrotną, na koniec tętnicę wątrobową. Po zdjęciu zacisków z naczyń niezbędna jest dokładna kontrola drożności i szczelności zespoleń. Wszelkie niedokładności wobec spodziewanych zaburzeń krzepnięcia krwi grożą śmiertelnym krwotokiem, natomiast niedrożne zespolenie może być przyczyną martwicy wątroby.

Kolejnym etapem jest zespolenie dróg żółciowych dawcy i biorcy. Jeżeli warunki anatomiczne pozwalają, najlepsze wyniki uzyskuje się zespalając przewody żółciowe wspólne koniec do końca na drenie Kerra (52). Alternatywnym rozwiązaniem jest połączenie tych przewodów poprzez pęcherzyk żółciowy dawcy (7). W przypadku? braku przewodów' żółciowych biorcy, np. przy n.d.ż. zespala się drogi żółciowe dawrcy z wyizolowaną sposobem Roux jelitowrą pętlą „Y” (52).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeszczepy

Zalety tej metody: niewystępowanie „płuca poperfuzyjnego” w okresie pooperacyjnym podczas zatrzymania krążenia serce nie zawiera krwi i jest nieruchome nie ma potrzeby stosowania perfuzji wieńcowej w czasie operacji na zastawkach...