Bezpieczny i bezbolesny poród

Bezpieczny i bezbolesny poród jest raczej marzeniem przyszłości niż dzisiejszą rzeczywistością. Długa lista wartościowych dokonań, rozpoczętych przed ponad stu trzydziestu laty, będzie z pewnością powiększona w dniach, które nadejdą.

Ciąża50. Ciąża i poród powodują powstanie istotnych zmian fizjologicznych i psychologicznych u matki. 1. UKŁAD KRĄŻENIA. Powiększona macica odpycha do góry przeponę. Zmienia to ułożenie serca, które zostaje przesunięte do góry, w lewo i do przodu, a także skręcone do położenia poprzecznego. Elektrokardiogram wykazuje w odprowadzeniu III poszerzenie załamka Q i odwrócenie załamka T. Częstość rytmu serca wzrasta w czasie ciąży, dochodząc pomiędzy 28 a 36 tygodniem do 10-12 uderzeń powyżej normy. Zwiększa się rzut minutowy serca, osiągając przed rozwiązaniem wartości o 30-50% wyższe od normalnych51. Zdrowe serce przystosowuje się dobrze do tych zmian, podczas gdy obciążone uprzednią chorobą jest wystawione na ciężką próbę. Opór obwodowy jest u ciężarnych zmniejszony, a średnie ciśnienie tętnicze osiąga najniższą wartość w czasie maksymalnego rzutu serca. Ciśnienie żylne jest normalne, z wyjątkiem momentu, gdy ciężarna macica uciska na żyłę główną dolną. Zwiększona jest objętość krwi52 i przepływ krwi przez macicę.

-2. UKŁAD ODDYCHANIA53. Przesunięcie przepony do góiy zmniejsza pionowy wymiar klatki piersiowej i zwiększa jej wymiar poprzeczny. Obraz rentgenowski wykazuje zaostrzenie rysunku płuc, prawdopodobnie w wyniku zwiększenia objętości krwi w naczyniach płucnych. Wentylacja minutowa wzrasta o 50°/o. Zwiększone ruchy oddechowe są zależne od wzmożonego oddychania typu piersiowego, przy zmniejszonym oddychaniu przeponowym. Rośnie zużycie tlenu, uzależnione w trzecim trymestrze od metabolicznych potrzeb macicy, łożyska i płodu. Podstawowa przemiana materii wzrasta o około 15%.

-.3. PŁYNY I ELEKTROLITY54. Dochodzi do retencji wody i sodu, prawdopodobnie w wyniku wydzielania sterydów przez łożyska. 4. GRUCZOŁY DOKREWNE. Ma miejsce rozrost przedniego płata przysadki oraz tarczycy i kory nadnerczy.

-5. STAN PSYCHICZNY. Ciąża i poród wywierają znaczny elekt emocjonalny. Zespół żyły głównej dolnej w późnym okresie ciąży55. Jest to stan niewydolności krążenia w wyniku – zmniejszonego powrotu krwi żylnej do serca, spowodowanego przez uciśnięcie żyły głównej dolnej (i być może tętnicy głównej) przez ciężarną macicę. W większości przypadków jest on wyrównywany przez przepływ krwi dorzeczem żyły nieparzystej za pośrednictwem żył przykręgowych. Można go zwalczyć podkładając poduszkę pod jeden bok lub układając pacjentkę na lewym boku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

OBJAWY, PRZEBIEG ! ROZPOZNANIE

Pierwsze objawy, tj. zażółcenie powłok i twardówek oka, pojawiają się zwykle ok. 2-6 tygodnia życia (33, 49), niekiedy wcześniej, bezpośrednio po żółtaczce fizjologicznej. Dziecko zaczyna wydalać ciemny mocz i odbarwione,...