Objętość krwi

Objętość krwi noworodka wynosi około 300 ml (czyli 84 ml/kg) i podwaja się w ciągu pierwszego roku życia. Ciśnienie krwi wynosi 80/60 mm Hg (10,7/8,0 kPa), częstość tętna 120-140/min. Sinica może być wyrazem dużej zawartości hemoglobiny u noworodka.

Przemiana materii1. Tak zwany brązowy tłuszcz (brown fat) jest ważnym źródłem energii dla noworodka. Zawiera on receptory beta-adrenergiczne. Niedotlenienie w okresie okołoporodowym może prowadzić do wyczerpania rezerw węglowodanów w mięśniach, wątrobie i w mięśniu sercowym, co prowadzi do hip.oglikemii i kwasicy. Podobne rimiany powoduje niska temperatura otoczenia. Wskazane jest podawanie noworodkom glukozy, szczególnie jeśli były one głodzone w okresie przedoperacyjnym. Wskazane jest w takich okolicznościach oznaczanie poziomu cukru we krwi. Spodziewać się można wartości poniżej 30 mg%. Konieczne może być podawanie 20% lub 25% roztworów glukozy do dużych żył*.

Wskutek promieniowania do zimnych ścian pomieszczenia lub inkubatora dochodzi do utraty ciepła rzędu 50%. Ostatnio stwierdza się, że nierozsądna jest pielęgnacja rozebranych noworodków przy temperaturze powietrza otaczającego 35°C, a bardziej logiczne jest używanie inkubatorów z podwójnymi szybami lub ekranów wypromienio- wujących ciepło. Należy unikać przeciągów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zaburzenia rytmu serca

c) bezdechu wskutek ciężkiego niedotlenienia - leczeniem jest wentylacja czystyn tlenem i d) nasilonej niewydolności krążenia - rzadko.-7. Zaburzenia rytmu serca. Donoszono o zaburzeniach rytmu pochodzenia komorowe- go podczas anestezji...