Chirurgia jamy brzusznej

Chirurgia jamy brzusznej. U noworodków zwiotczenie mięśni nie wymaga głębokiej anestezji ani użycia środków zwiotczających, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, jak np. wprowadzenie dużych pętli jelit z powrotem do jamy otrzewnej. Starsze dzieci można z powodzeniem znieczulić podtlenkiem azotu z użyciem środków zwiotczających, cyklopropanu, eteru lub halotanu. Modyfikacja systemu T Ayre’a wg Jacksona-Reesa jest wygodna zarówno do oddychania własnego, jak i do wentylacji IPPV.

PRZEPUKLINA PRZEPONOWA58. Częstość występowania 1 na 2200 urodzeń59. Wrodzone przemieszczenie narządów jamy brzusznej przez przeponę uniemożliwia rozprężenie płuc i przesuwa śródpiersie. Dziecko ma napady sinicy i niewydolności oddechowej. Przepuklina lewostronna powoduje dekstrokardię. Na zdjęciu rentgenowskim widać pętle jelit po lewej stronie klatki piersiowej. Natychmiast po ustaleniu rozpoznania konieczne jest wykonanie operacji. Wskazana jest płytka anestezja z intubacją dotchawiczą. Zalecana jest anestezja mieszaniną podtlenku azotu z tlenem i z okresowym podawaniem sukcynylocholiny lub tubokuraryny oraz minimalnym dodatkiem halotanu u dzieci w lepszym stanie lub podawanie samego tlenu u dzieci w stanie złym. Należy zapobiec hipotermii przez okrycie dziecka i ogrzewanie. Odprowadzenie przepukliny może wymagać krótkotrwałego głębokiego zwiotczenia. W okresie pooperacyjnym konieczny jest stały nadzór ze względu na śmiertelne następstwa, jakimi zagraża niedodma, odma opłucnowa, nadcieplność itp.

PRZEPUKLINA PĘPKOWA60. Wymaga ona natychmiastowej operacji, gdyż pęknięcie cienkiej powłoki okrywającej jelita powoduje zapalenie otrzewnej. Postępowanie anestezjologiczne jest podobne jak w przypadku przepukliny przeponowej. Nie naruszoną przepuklinę można leczyć zachowawczo przez okresowe smarowanie 2% merkurochro- mem61 polecany jest także sztuczny worek z silastiku02. Najczęstszym powikłaniem jest przewlekła niedrożność, co wymaga leczenia zaburzeń równowagi wodno-elektroli- towej i żywienia pozajelitowego. Zapalenie otrzewnej jest częstą przyczyną zgonu, zdarzają się także niedrożności powodowane przez zrosty. Śmiertelność jest wysoka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Etiopatologia

żołądka lub odźwierniku. Należy podkreślić, że z niedrożnością żołądka mogą współistnieć niedrożności innych, odcinków przewodu pokarmowego, np. przełyku, odbytu i odbytnicy.Etiopatologia. Przyczyny powstawania wrodzonej niedrożności żołądka próbowano wytłumaczyć różnymi teoriami....