GŁÓWNE MECHANIZMY PATOGEN ETYCZNE WSTRZĄSU POCHODZENIA SERCOWEGO

Wstrząs jest ostrym zaburzeniem przepływu w tkankach, wynikającym ze zmniejszenia objętości minutowej serca. Do zmniejszenia objętości wyrzutowej może doprowadzić: 1) przeszkoda mechaniczna (tamponada serca, zator tętnicy płucnej, uszkodzenie sztucznej zastawki itp.) prowadząca do upośledzenia napływu,

– 2) upośledzenie wyrzucania krwi do aorty z powodu wypadnięcia ze skurczu części mięśnia komory lewej (zawał, pooperacyjny zespół małej objętości wyrzutowej), czy też zaburzenia mechaniki skurczu (ostra niewydolność mitralna, pęknięcie przegrody między komoro wej, jako powikłania zawału). Zaburzenia mechaniki skurczu w zawale serca nasila występowanie czynnościowego tętniaka w miejscu zawału („balonowanie” w czasie skurczu odcinka martwiczego). Zmniejszenie objętości minutowej serca mogą powodować lub pogłębić zaburzenia rytmu lub przewodnictwa. Rzadkoskurcz, z powodu współistniejących zaburzeń, nie może być wyrównany przez zwiększenie kurczliwości. Częstoskurcz natomiast powoduje skrócenie fazy rozkurczu, upośledza napływ i zmniejsza objętość wyrzutową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Współczesna farmakoterapia

Współczesna farmakoterapia niewydolności krążenia pochodzenia sercowego uwzględnia więc 3 podstawowe metody, które mogą być stosowane samodzielnie w różnych kombinacjach i(lub) naprzemiennie:- 1) metodę konwencjonalną (glikozydy nasercowe i leki moczopędne),- 2)...