Intubacja dooskrzelowa u dzieci

Intubacja dooskrzelowa u dzieci. Zaleca się następującą technikę25: rurka typu Por- tex, bez mankietu, winna być dłuższa o 1 cm od odległości między ustami a rozwidleniem tchawicy (mierząc na bocznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej) wchodzi ona do oskrzela. leżącego po przeciwnej stronie niż ścięcie rurki wówczas należy ją obrócić, aby uniknąć zamknięcia oskrzela prowadzącego do górnego płata. Ścięcie rurlci powinno znajdować się po odpowiedniej stronie, z pewnym wydłużeniem dla uniknięcia zwężenia ujścia górnego płata po prawej stronie. Szczegóły dotyczące wentylacji poprzez ścianę tchawicy – p. Smith R. B., i in., Br. J. Anaesth., 1974, 46, 313.

Anestezja dożylna. Zalecane jest użycie igły o rozmiarze 2726. Należy unikać wkłu- wania do żył nadgarstka, gdyż skóra jest tu delikatna i wstrzyknięcia pozanaczyniowe mogą być niebezpieczne. U dzieci nie uśpionych nie należy wykonywać więcej niż jedno wkłucie do żyły. Używać można także igieł typu „motylek” wielkości 23 lub 25.

Zwiotczenie mięśni. U noworodków nie wymaga ono ani głębokiej anestezji, ani dużych dawek leków zwiotczających. Napięcie jelit i ich wychodzenie z jamy brzusznej jest zależne od przeponowego typu oddychania i rozdęcia jelit przez gazy, a nie od napięcia mięśni brzucha. Głęboka anestezja jest potrzebna jedynie krótko, w ważnych momentach operacji, w pozostałych – powinna ona być płytka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Metoda O’Briena

-2. Metoda O'Briena122. Z wkłucia tuż przed skrawkiem ucha poniżej wyrostka jarzmowego podaje się przez igłę roztwór wokół wyrostka kłykciowego żuchwy.Analgezja miejscowa do operacji woreczka łzowego (p. Philps128). BLOKADA ZAGAŁKOWA....