Tagi

sprzątanie swarzędz https://www.naprawapiecykowgazowych.pl/naprawa-piecykow-gliwice.php dom opieki Katowice https://sunup.pl/instalacje-fotowoltaiczne-laziska/ https://testerbis.com.pl/38-lampy-drewniane

Najnowsze komentarze

  Okrężnicą esowata

  Po cofnięciu się jelit do jamy brzusznej następuje druga faza obrotu pętli pękowej • o dalsze 90°, w tym. samym kierunku co w fazie pierwszej. W związku z tym pętle jelita cienkiego powstające z ramienia górnego układają się u dołu i na lewo od płaszczyzny pośrodlcowej, kątnica zaś i wyrostek robaczkowy w górnej części jamy brzusznej. Następne ruchy obrotowe pętli pępkowej o dalsze 90° w tym samym kierunku doprowadzają do przesunięcia kątnicy pod prawy płat wątroby, a jelita czczego do lewej górnej części jamy brzusznej. W tym samym czasie zgięcie lewe okrężnicy ..przesuwa się ku górze i na lewo. Ten fragment jelita wraz z przylegającą x/3 dalszą okrężnicy poprzecznej oraz okrężnicą zstępującą tworzą się z końcowej części jelita leżącego obwodowo od pętli pępkowej. Po zakończeniu ruchów obrotowych jelito ślepe zstępuje do prawego dołu biodrowego pociągające za sobą okrężnicę wstępującą. Ta ostatnia skleja się z tylną ścianą brzucha przyjmując wtórnie położenie zaotrzew- nowe. Okrężnicą zstępująca przemieszcza się na lewo uzyskując również takie położenie. W nielicznych patologicznych przypadkach okrężnicą wstępująca i zstępująca zachowuje dłuższy lub krótszy odcinek krezki grzbietowej oraz znaczną ruchomość. W skrajnych przypadkach cała okrężnicą, podobnie jak jelito cienkie, ma krezkę grzbietową – nosi ona nazwę krezki grzbietowej wspólnej (mesenterium dorsale

  Okrężnicą esowata w normalnych warunkach zachowuje swoją krezkę i znaczną 'ruchomość. Nasada tej krezki przebiega od lewego mięśnia biodrowo-lędźwiowego w dół i na prawo do granicy II i III kręgu krzyżowego w płaszczyźnie pośrodlcowej. Odbytnica nie ma krezki i tylko częściowo pokryta jest otrzewną.

  W bardzo nielicznych przypadkach nieprawidłowy obrót pętli dwunastniczej w lewo stanowi przyczynę odwrotnego obrotu wielkiej pętli jelitowej i powstania odwrotnego położenia trzew jamy brzusznej (situs inversus). Stan ten może prowadzić do omyłek diagnostycznych, jeżeli badający chorego o tym nie pamięta. Odwrotne położenie trzew jamy brzusznej zazwyczaj wiąże się z odwrotnym położeniem narządów klatki piersiowej.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Potwierdzeniem rozpoznania

  wego łaknienia. W umiejscowieniu guza w ścianie pęcherza moczowego może występować krwiomocz i wzrost ciśnienia w czasie oddawania moczu (3).Potwierdzeniem rozpoznania jest zwiększone stężenie amin katecholowych i ich metabolitów w...