PULMONEKTOMIA

PULMONEKTOMIA. Popularne jest stosowanie rurek o podwójnym świetle odcina się dostęp powietrza do chorego płuca, a wentyluje się tylko płuco rozdęte (p. także str. 362 i nast.). Może dojść do niedotlenienia krwi tętniczej (str. 373). Skutecznym sposobem jest zastosowanie blokera do lewego oskrzela głównego do pulmonektomii lewostronnej. Opróżnia się mankiet i wycofuje bloker do tchawicy bezpośrednio przed założeniem zacisku na oskrzele. Lepiej nie próbować usuwać blokera obok rurki, gdyż może się on zaklinować na poziomie szpary głośni. Rurka dooskrzelowa lewa jest za-dowalająca przy pulmonektomii prawostronnej. Można ją wycofać do tchawicy w celu sprawdzenia, czy nie ma przecieków w szwie kikuta oskrzela, przed zamknięciem klatki piersiowej.

Nie można wprowadzić blokera do lewego oskrzela głównego, jeśli tkanka rozrostowa wypełnia jego światło. Może być wtedy wskazane użycie jednego z rodzajów prawych rurek dooskrzelowych.

Większość pulmonektomii może być wykonana w zwykłej anestezji dotchawiczej. Należy jednak pamiętać, że może dojść do wyciśnięcia zbiornika ropy zza nowotworu, zamykającego światło oskrzela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

METOKSYFLURAN

-15- 20 mg59. Środki lotne. Można je dodawać do podtlenku azotu. 1. HALOTAN60. Zwykle podawany z parownika Goldmana. Rozpowszechniony i silny dodatek do podtlenku azotu i tlenu, daje gładkie i...