ALTEZYNA WE WLEWIE

ALTEZYNA WE WLEWIE143. 25 ml altezyny w 75 ml roztworu fizjologicznego NaCl. 5. BLOKADA SPLOTU RAMIENNEGO Z DOSTĘPU PACHOWEGO144. 6. METODY WZIEWNE145’146. Nie można stosować mieszanin bogatych w tlen, gdyż wpływa się na wyniki badań gazów krwi.

Angiokardiografia. Anestezja jest prostsza niż przy cewnikowaniu, ponieważ można stosować tlen we wziewnej mieszaninie. Zwykle zwiotcza się chorego sulccynylocho- lin^ lub innym środkiem zwiotczającym oraz prowadzi wentylację podtlenkiem azotu z tlenem przez rurkę dotchawiczą.

Wszczepianie rozruszników. W r. 1954 zastosowano rozrusznik mostkowy147, pierwszą stymulację wewnątrzsercową z użyciem elektrody wprowadzonej przez żyłę w r. 1958148, a pierwszy wszczepialny rozrusznik zastosowano kilka lat później149. Postęp w technice i konstruowaniu rozruszników doprowadził do tego, że rzadko prowadzi się obecnie anestezję u chorych bez należytej stymulacji. Obecnie wszczepia się zwykle przy- Tząd w ścianę klatki piersiowej w znieczuleniu miejscowym.

Problemy chorych z rozrusznikiem, wymagających operacji, omówiono w rozdz. XXXI. Znieczulenie do kardiowersji. Anestezja jest konieczna, gdyż wstrząs jest bolesny. Wystarcza podanie nasennej dawki tiopentalu lub metoheksitalu150. Stosowano także diazepam161 i metoksyfluran152 (a także propanidid i altezynę – przyp. red. poi.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Intubacja dooskrzelowa u dzieci

Intubacja dooskrzelowa u dzieci. Zaleca się następującą technikę25: rurka typu Por- tex, bez mankietu, winna być dłuższa o 1 cm od odległości między ustami a rozwidleniem tchawicy (mierząc na bocznym...