Amrynon

* Do wlewów nie stosować roztworów zasadowych arytmii. Leki te są obecnie stosowane tylko krótkotrwale do uzyskania niezbędnej doraźnie poprawy.

Amrynon, lek najlepiej poznany, stosuje się w dawce jednorazowej dożylnie 0, 5-1,0 mg/kg mc. przez ok. 2-3 min, a następnie we wlewie kroplowym dożylnym 5-10 |ig/kg mc. na min. W Polsce amrynon znany jest pod nazwą Wincoran. Wśród objawów niepożądanych działania leku należy wymienić: gorączkę, bóle w klatce piersiowej lub pieczenie w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko występuje nadwrażliwość na lek, małopłytkowość lub uszkodzenie wątroby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

GŁÓWNE MECHANIZMY PATOGEN ETYCZNE WSTRZĄSU POCHODZENIA SERCOWEGO

Wstrząs jest ostrym zaburzeniem przepływu w tkankach, wynikającym ze zmniejszenia objętości minutowej serca. Do zmniejszenia objętości wyrzutowej może doprowadzić: 1) przeszkoda mechaniczna (tamponada serca, zator tętnicy płucnej, uszkodzenie sztucznej zastawki...