METODY WZIEWNE

METODY WZIEWNE. Najpierw stosowano eter, podał go J. Y Simpson 19 stycznia 1847 roku81. Rok później Walter Channing, profesor położnictwa uniwersytetu w Harvard napisał książkę A Treatise on Etherisation in Childbirth, z opisem 581 anestezji. Zamiasf eteru Simpson wprowadził chlorolorm82, używając go po raz pierwszy 8 listopada 1847 roku. Gdy szkoccy kalwiniści, powołując się na Biblię, zakwestionowali zwalczanie bólu porodowego, Simpson, znający Pismo Sw., zacytował im fragment ,,Genesis”, 2.21: ,,Wte dy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jeg> żeber i wypełnił ciałem to miejsce” . W ten sposób Simpson miał zaszczyt zostać w położnictwie pierwszym anestezjologiem po Bogu. Zwalczanie bólu porodowego zyskałc uznanie, gdy John Snow znieczulił za pomocą chloroformu królową Wiktorię podczas porodu jej ósmego dziecka, księcia Leopolda, w r. 1853 (narcose ä la reine) technikę opisał w swojej książce On Chlorolorm and Other Anaesthetics (p. także VII wyd. ni-niejszego podręcznika). Najczęściej używano otwartej metody kroplowej lub posługiwano się techniką polegającą na oddychaniu powietrzem przechodzącym ponad parującym chloroformem33. Środka tego użyto po raz pierwszy w USA w r. 1848 (A. K. Gardner). Eter dwuwinylowy zastosował Wesley Bourne w r. 193584. Cyklopropan zyskał

krótkotrwałą popularność w położnictwie, podobnie jak w chirurgii ogólnej, szczególnie w Montrealu i w Madison35. Wkrótce po zastosowaniu trójchloroetylenu w chirurgii przekonano się o jego użyteczności w analgezji porodu38, a pierwsze doniesienia nadeszły od Barneta37 i z Londynu38. Środek ten zdobył znaczną popularność, szczególnie -do samodzielnego stosowania z inhalatora przez rodzącą. Podtlenek azotu miał długi okres panowania i jest ciągle docenianym analgetykiem. Zastosowany po raz pierwszy w r. 188039, zyskał na nowo uznanie w r. 191540. Metoda samodzielnego używania została opisana przez pioniera anestezjologii, Guedela41. Innym postępem było wprowadzenie aparatu do anestezji podtlenkiem azotu z powietrzem przez R. J. Minnitta (1890-1974) z Liverpoolu42 oraz jego modyfikacji43. Metoda autoanałgezji panowała przez pewien okres w W. Brytanii, lecz została porzucona, gdyż doprowadzała łatwo do hipoksji płodu. Podtlenek azotu z tlenem zastosowano w r. 194944, natomiast fabrycznie zmieszane w równych objętościach oba te gazy zostały wprowadzone przez Tunstalla w r. 196146 i metoda ta jest używana do dzisiaj, także z. dodatkiem trójchloroetylenu lub metoksyiluranu. Ten ostatni był traktowany przez niektórych nieufnie, gdyż – podawany przez dłuższy czas – mógł powodować niewydolność nerek typu wielomoczu, jakkolwiek stwierdzono, że jest bezpieczny w niskich stężeniach używanych krótko46.

Ważnymi faktami w historii anestezji w położnictwie było opisanie zespołu żyły głównej dolnej*7, zespołu Mendelsona48 i łatwego sposobu zapobiegania mu przez rutynowe podawanie przed anestezją środków alkalizujących49.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POWIKŁANIA

Powikłania we wczesnym okresie pooperacyjnym wynikają zwykle z błędów techniki chirurgicznej. Najgroźniejszy jest krwotok z rozgałęzienia żyły wrotnej uszkodzonego w czasie wycinania wnęki lub ze ściany jelita wszytego we wnękę....